Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

wramionach
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazucha zucha
wramionach
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viazucha zucha
wramionach
5606 79cb
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazucha zucha
wramionach
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viazucha zucha
wramionach
4819 bc3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazucha zucha
wramionach
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

June 17 2017

wramionach
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazucha zucha

June 03 2017

wramionach
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazucha zucha

May 07 2017

2295 069a
Reposted fromfreakish freakish viausmiechprosze usmiechprosze

May 06 2017

wramionach
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viausmiechprosze usmiechprosze
wramionach
7731 e312

May 04 2017

wramionach
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viausmiechprosze usmiechprosze
wramionach

May 02 2017

wramionach
7016 fa63 500
5046 1640 500

whitegrungevsco:

Good night 😴

Reposted fromtosiaa tosiaa viafenoloftaleina fenoloftaleina
2481 179a 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viafenoloftaleina fenoloftaleina

April 28 2017

wramionach

April 20 2017

4521 55a0 500
Reposted fromtwice twice viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

April 16 2017

wramionach
4060 d40e
wramionach
5906 a4e2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl