Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

2295 069a
Reposted fromfreakish freakish viausmiechprosze usmiechprosze

May 06 2017

wramionach
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viausmiechprosze usmiechprosze
wramionach
7731 e312

May 04 2017

wramionach
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viausmiechprosze usmiechprosze
wramionach

May 02 2017

wramionach
7016 fa63 500
5046 1640 500

whitegrungevsco:

Good night 😴

Reposted fromtosiaa tosiaa viafenoloftaleina fenoloftaleina
2481 179a 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viafenoloftaleina fenoloftaleina

April 28 2017

wramionach

April 20 2017

4521 55a0 500
Reposted fromtwice twice viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

April 16 2017

wramionach
4060 d40e
wramionach
5906 a4e2
wramionach
6006 2f98
Reposted fromskrzacik skrzacik viausmiechprosze usmiechprosze
wramionach
5979 70d5
Reposted fromskrzacik skrzacik viausmiechprosze usmiechprosze

April 12 2017

wramionach
3261 1415
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazucha zucha

March 30 2017

wramionach
wramionach
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
wramionach
1336 b0ea
Reposted fromnokturnal nokturnal viazucha zucha

March 25 2017

wramionach
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazucha zucha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl