Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

wramionach
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viazucha zucha
5854 0a4d
Reposted frombrumous brumous viafenoloftaleina fenoloftaleina

July 14 2019

wramionach
4813 9b93 500
Reposted fromoblivions oblivions viafenoloftaleina fenoloftaleina
wramionach
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viafenoloftaleina fenoloftaleina
wramionach
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
wramionach
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafenoloftaleina fenoloftaleina
wramionach
wramionach
wramionach
Reposted fromshakeme shakeme viafenoloftaleina fenoloftaleina

June 26 2019

wramionach
wramionach
3949 a80e
Reposted fromrol rol viafenoloftaleina fenoloftaleina

June 13 2019

wramionach
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viaalatelande alatelande
wramionach
8342 94c9

June 09 2019

wramionach
7060 a16f 500
Reposted fromRowena Rowena viafenoloftaleina fenoloftaleina
wramionach

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
wramionach
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
wramionach
3847 9c7d 500
9289 a85c
wramionach
5332 0a0e

April 24 2019

wramionach
2160 5fd2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalone-again alone-again
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl